הקיר המפריד בין הדירות הציבוריות והפרטיות.

הקיר המפריד בין הדירות הציבוריות והפרטיות.