בסדרה קצרצרים על התחדשות עירונית מסבירים מיטב המומחים מאוניברסיטאות שונות בישראל מה הבעיה בהתחדשות עירונית, ואיך לדעתם צריך לעשות את זה אחרת. פרופ’ ארז צפדיה על עקירה כתוצאה מתהליכי התחדשות עירונית הפוגעת בעיקר באוכלוסיות מסוימות, על חוסר האיזון בין המרכז לפריפריה, ואיך הסכמי הגג פוגעים באפשרות להתחדשות עירונית בפריפריה. פרופ’ נטע זיו מציעה מנגנון חלוקתי שיאזן בין חוסר ההתחדשות בפריפריה לביקוש הגבוה במרכז וטוענת שיש לפתח מנגנונים רגלוטורים שיבטיחו התחדשות עירונית הוגנת יותר

פרופ’ ארז צפדיה, עקירה וזהות

להתחדשות עירונית יש מחיר כבד בעיקר על אוכלוסיות מוחלשות. ארז צפדיה מדבר על הגורם האנושי הנעלם מן המשוואה ומן העיר. שוכרי הדירות וגם חלק מן הבעלים שבסופו של תהליך לא יחזרו להתגורר בשכונה המתחדשת. קצרצר זה הוא על עקירה וזהות.

 

פרופ’ ארז צפדיה, הסכמי גג פוגעים בהתחדשות עירונית

אחת הבעיות הקשות בהתחדשות עירונית היא הפער בין  המרכז לפריפריה. התחדשות עירונית בעידן הניאוליברלי היא עיסקה כלכלית וערכי הקרקע מכריעים אילו אזורים משתלם לחדש. ארז צפדיה מסביר איך הגל הנוכחי של התחדשות עירונית מפלה ומחליש את הפריפריה, עוד יותר. קצרצר זה הוא על הצורך בחשיבה תכנונית מותאמת מקום. 

פרופ’ נטע זיו, רגולציה וחלוקה

ההיבטים החברתיים של דיור בר השגה הם רבים ובלתי מטופלים, למשל העובדה שאין שהתחדשות עירונית בפריפריה עדיין לא קיבלה מענה רגולטורי. נטע זיו, משפטנית, מציעה מנגנון חלוקתי חדש שיוכל לאזן בין חוסר האיזון בפריפריה ובמרכז. כמו כן היא מציעה להגביל את ‘ההבטחות’ של היזם לדיירים ולחייב תסקיר חברתי מקיף. הקצרצר הזה הוא על הצורך להכניס מנגנונים רגולטוריים שיעזרו ליצור התחדשות עירונית הוגנת יותר.

 

לסדרת הקצרצרים הקודמת