פרסומים | תעשייה, מגורים, טכנולוגיה, נוף, שיח


-----תעשייה

2023 מבני חינוך באזורי תעשייה: הנחיות לתכנון ולעיצוב הבלוק הציבורי באזור התעשייה נ.ע.מ.
>> לקריאה נוספת---------

----- מגורים

2024 Built Environment- Neighbourhoods: Do They Still Matter?
>> לקריאה נוספת ---

----- טכנולוגיה


----- נוף


----- שיח