בסדרה בת חמישה פרקים נצלול יחד עם פרופ’ יוברט לו יון, לעולם התכנון. לו יון, אדריכל ומתכנן עירוני, מבקש להצביע על ‘משבר התכנון’ המשפיע על העיצוב וחלוקת המשאבים במרחב. בשיחה ודיון עם טלי חתוקה הוא דן בהיסטוריה של התכנון, בשורשים מהם צמחה הדיסציפלינה, ובמיוחד באידאולוגיה המתודולוגיה והפוליטיקה של התכנון.

למרות שהמקצוע הלך והשתרש במערכת המדינתית והאקדמית וצבר יוקרה פרופסיונלית, טוען לו-יון, המקצוע מצוי במשבר עמוק. לאן חותרים המתכננים? אלו רעיונות חברתיים ופוליטיים הם מנסים ליישם במרחב? לטובת מה הם פועלים ובאילו כלים?

יוברט לו-יון לימד כארבעים שנה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, הוא ידוע כמי שמאתגר את עולם התכנון ומהווה קול ביקורתי ומקורי בשיח המקומי. לו-יון הוא חבר מערכת אורבנולוגיה ואף בעל היוזמה והרעיון להקמתה. הפודקסט, יוזמה נוספת שלו, הוא הזדמנות מצוינת לפתוח בסדרת ראיונות עמו. הסדרה “תכנון- גלגוליו של רעיון”, מציבה שאלות רבות בפני המתכננים של אתמול והמחר.

מערכת הפודקסט:

עורכת ראשית: טלי חתוקה, עורכת משנה: הדס צור, עורך סאונד: ניר לייסט, מעצב אריזה קולית: עירד אשל

פרק 1: משבר התכנון


פרק 2: אידיאולוגיה

פרק 3: מתודולוגיה

פרק 4: פוליטיקה

פרק 5: עירוניות