ספר חדש של פרופ’ טלי חתוקה ופרופ’ ערן בן יוסף : New Industrial Urbanism: Designing Places of Production, יצא החודש בהוצאת Routledge. הספר מציע לחשוב מחדש על הקשר בין העיר לתעשייה ועבור רשויות שיוכלו לחשוב מחדש על אזורי התעשייה שלהן

בתום עשור, ולאחר לא מעט פרויקטים בפיתוח של אזורי תעשייה, פרופ’ ערן בן יוסף מהמחלקה ללימודי עיר ותכנון ב-MIT ואנוכי, השלמנו את כתיבתו של ספר בנושא התחדשות תעשייתית1: New Industrial Urbanism. למען האמת, מעולם לא חשבנו שנכתוב ספר בנושא. המסע שלנו התחיל בעבודה על פרויקטים משותפים, יחד עם סטודנטים. פרויקט הוביל לפרויקט, התחלנו לכתוב יחד, אצרנו תערוכה ב-2014 ב-MIT, ואז חשבנו שכדאי לחשוב על כל החומר שנאגר בצורה יותר מובנית (לקריאת פרסומים נוספים שלנו בנושא תעשייה בעברית). המוטיבציה שלנו בעבודה על הספר היתה הרצון של רשויות לחשוב מחדש על אזורי התעשייה שלהם. הספר שנכתב בשפה האנגלית, ניתן להורדה בחינם. מטרה שהיתה חשובה לנו והתאפשרה בזכות התמיכה של MIT ואוניברסיטת תל אביב.

אז מה בספר?

לספר שלושה חלקים. החלק הראשון עוסק בעיקר בעבר והשפעתו על המציאות העכשווית של הייצור. החלק השני עוסק בהווה ובאסטרטגיות עכשוויות בפיתוח אזורי תעשייה. חלק שלישי, מסתכל קדימה ומציע מסגרת רעיונית לפיתוח עתידי של אזורי תעשייה.

חלק א’  – For Production Sake  – מציג סקירה דיאכרונית ורעיונות עכשוויים בפיתוח התעשייה וסביבות הייצור.  פרק 1, “אנשים, מפעלים וייצור”, בוחן מגמות של ייצור החל מתחילת המאה ה-20 ומתמקד בעובד בסביבת הייצור. הפרק ממפה בקצרה את הטיפולוגיות העכשוויות של חלל העבודה, כמו גם את היחסים המתפתחים בין אנשים לייצור, והשינויים האדריכליים והפרוגרמתיים שחלו בסביבות הייצור. פרק 2, “בין ייצור לפיתוח העיר”, בוחן את ההתפתחות הדיאכרונית של יחסים מרחביים בין ערים וסביבות תעשייתיות, וממפה את הטיפולוגיות השונות של סביבות תעשייה. פרק 3, “הדרך קדימה: עירוניות תעשייתית חדשה”, מקרין לעתיד, ומציג מגמות מרכזיות במגזר הייצור המשפיעות על יוזמות מדיניות ופיתוח אזורים עירוניים ביחס לתעשייה.

חלק ב’ – Places of Making  – כולל סקירה עכשווית של אסטרטגיות תכנון ועיצוב פיזי לפיתוח אזורי תעשייה בערים ואזוריים. פרק 4, “קלאסטרים של תעשיות חדשות”, מציג מגמות בפיתוח אזורי תעשייה סביב תחום התמחות ספציפי. מגמות אלו מתפתחות סביב תעשיות כמו טכנולוגיית מזון, ביוטכנולוגיה וטכנולוגיית סייבר התלויות בשיתוף ידע ולעיתים נהנות מהקירבה הפיזית לשחקנים מרכזיים, כולל מוסדות אקדמיים. פרק 5, “המצאה מחדש של אזורי תעשייה”, מתמקד באתרי תעשייה קיימים ואסטרטגיות של התחדשות תעשייתית, שימוש חוזר והתאמה. סעיף 6, “יצירת אזורים היברידיים”, מבוסס על ההנחה ששילוב וערבוב שימושים מגוונים הם מדיניות מרכזית בשימור וקידום אזורי תעשייה בעיר. אזורים תעשייתיים היברידיים תומכים בתהליך של ציפוף, הכנסת טיפולוגיות בנייה חדשות, מגוון שימושי קרקע וקישוריות רבה יותר. החלק האחרון 7, “תעשייה ומקום”, מציע התבוננות על שלוש הגישות הללו, מסכם את הנחות היסוד והאסטרטגיות המשותפות שלהן ואת הדרכים האפשריות שבהן הן עשויות להשפיע על תכנון עתידי.

חלק שלישי – Open Manufacturing  – עוסק בעתיד התעשייה בערים וברעיונות לניצול הפוטנציאל של החידושים של ימינו בייצור ובפיתוח מרכזי תעשייה עירונית. הטענה המרכזית היא כי ממשלות ערים ואזורים, צריכים לעודד את האגלומרציה של משתמשים ופעילויות כדי ליצור אשכולות כלכליים תוססים של ייצור ושימושים מעורבים. אימוץ גישה זו מסייע ביצירה של השלב הבא באבולוציה של תהליכי העיור וביחסים שבין עיר-תעשייה-אזור. החלק השלישי מציע לקחים ואסטרטגיות בקני מידה שונים: אזור, עיר ובניין. פרק 8, “אזוריות מתקדמת”, מסכם אסטרטגיות ותפיסות אזוריות מרכזיות שתוכננו ויושמו לפיתוח מערכות אקולוגיות תעשייתיות. פרק 9, “שילוב מערכות עירוניות-תעשייתיות”, מתמקד בקנה המידה של העיר, ודן בתהליכי הקידוד והאיזור שהופעלו בערים שהמציאו מחדש את אזורי התעשייה שלהן. פרק 10, “עבודה, מגורים וחדשנות”, מציג טיפולוגיות בניין חדשות המשלבות תעשייה וייצור עם שימושים אחרים – במיוחד דיור ושירותים ציבוריים. לבסוף, החלק השלישי מסתיים בפרק 11 המציע חזון ל”אורבניזם תעשייתי חדש”, תפיסה חברתית-מרחבית- עיצובית שבה הייצור משולב במרקם הערים והאזורים. מסגרת זו משמשת הזדמנות לעצב עתיד שבו העבודה היא חלק מן החיים, תוך התייחסות לאיכות חיים בעיר וגיוון של הסביבה הבנויה.

לקריאה נוספת במגזין של MIT

להורדה חינם של הספר

לרכישת עותק פיזי בהנחה קוד: ASM02

  1. Hatuka, T., & Ben Joseph, E., New Industrial Urbanism: Designing Places of Production.Routledge. (252 pp.)