הסדרה האדריכלים בוחנת את האבולוציה של התכנון האדריכלי בישראל. סדרה של ראיונות עם בנים ובנות לשושלות של אדריכלים שעיצבו והשפיעו על הזירה האדריכלית בישראל. דרך הראיונות ננסה להבין את ההמשכיות והמשמעות של מקצוע האדריכלות בפרספקטיבה של זמן ושינוי

להאזנה

הזירה האדריכלית, התיאוריה והפרקטיקה, עוברת בשנים האחרונות שינויים דרמטיים. הכלכלה הנאו ליברלית הנשענת על יזמים פרטיים, הנסיגה של המדינה כגוף מבצע ומיקומה כגוף מתווך המופקד על מדיניות ורגולציה, וההתחזקות של הקהילה בעיצוב סדר היום המרחבי והתכנוני, כל אלו מעצבים מחדש את המקצוע. תשומת לב מרבית ניתנת דווקא למקצוע התכנון. על כך יעידו הפלטפורמות השונות בתקשורת המסקרות כולם תהליכים עירוניים בקנה מידה גדול. תהליכים אשר אינם עוסקים באובייקט אלא בתהליך כינונו של המקום. האובייקט האדריכלי נשכח. אולי כי פשוט האדריכלות הפכה לבלתי רלוונטית. נדמה כי הנושאים החברתיים, הפוליטיים והכלכליים מעסיקים את מתכנני הערים והגיאוגרפיים בעוד שהאדריכלים מבכרים לעסוק בשאלות של אסתטיקה וראווה ולברוח מהתמודדות עם סוגיות ליבה אשר מעסיקות את מקבלי ההחלטות.

לכן סדרה זו מבקשת להפנות את הזרקור חזרה לאדריכלות. זוהי הסיבה שבחרנו לראיין אדריכלים ממשרדים ותיקים בישראל: אמנון רכטר, דודי ודניאל זרחי, ארד שרון, טלי יער-קוסט ומיקי מנספלד. כדי שנוכל, אולי, להבין משהו על ההמשכי והמשמעות של מקצוע האדריכלות בפרספקטיבה של זמן ושינוי.

עורכת ראשית: טלי חתוקה, עורכת משנה: הדס צור, עורך סאונד: ניר לייסט, עיצוב אותות: עירד אשל

פרק 1 | רכטר

פרק 2 | רכטר – תכנון בתי מלון


פרק 3 | זרחי


פרק 4 | זרחי – תכנון מבני משרדים ומבני ציבור


פרק 5 | שרון


פרק 6 | שרון- תכנון בתי חולים


פרק 7 | יער
>

פרק 8 | יער- תכנון שכונות מגורים


פרק 9 | מנספלד


פרק 10 | מנספלד- תכנון מבני חינוך