רב שיח בין חוקרים בתחום התכנון בישראל המגיבים לשאלתו הקונטרברסלית של פרופ’ לו יון “תכנון-פתרון או בעיה”?

בחודש יוני 2021 פרסמנו מאמר מצולם של פרופ’ ואדריכל יוברט לו-יון שחוזר אל המאמר החשוב שכתב “תכנון-פתרון או בעיה?” ומציג גרסה עדכנית יותר שלו. בהמשך הזמנו שורה של חוקרים להגיב למאמרו ופרסמנו את המאמרים שלהם באורבנולוגיה. מאמריהם מגיבים לדבריו של יוברט אך גם באופן רחב ואישי יותר מספרים כיצד השפיעה המורשת הביקורתית שפיתח על עבודתם. לרשימת הפתיחה מאת טלי חתוקה, שמציגה את המאמר של פרופ’ לו יון וממסגרת את הדיון.

לקריאת מאמרי התגובה:

פרופ’ ארז צפדיה- “כל תכנון הוא לוחמת משפט”: מחשבות על מרחב אפור, עקירוּת ודחיקוּת בעקבות יוברט לו-יון

צפדיה מגיב למאמרו של ליון ומפתח את הדיון סביב טענתו של לו יון על התכנון כלוחמת משפט. ברשימה זו דן בזיקה בין אלימות ותכנון, כיצד האלימות של התכנון משתנה מקהילה לקהילה ומעת לעת ומייצרת את ה’מרחב האפור’

ד”ר רוית חננאל ביקורת ותכנון ללא חזון: משנתו של יוברט לו-יון

תוכנית האסטרטגית לישראל 2040 מציבה יעד כמותי אבל מעבר לכך אין הכרעות באשר למהות, לאוכלוסיות היעד, כלים לאוכלוסיות השונות- אין חזון! ד”ר רוית חננאל מגיבה למאמר של פרופ’ יוברט לו-יון ומצטרפת לביקורת שלו על מערכת התכנון

פרופ’ אורן יפתחאלדילמת הצד האפל– התכנון לאן?

יפתאל מספר כיצד השפיע עליו המפגש עימו עוד כשהיה סטונדט לדוקטרט ונחשף לעמדתו הביקורתית. כיום הוא מבין את מקצועות המרחב כזירה של מאבק בין ‘צדדים אפלים’ ל’צדדים מוארים‘, סוקר את השלבים בהתפתחות המחשבה על צדק מרחבי ומציע את הקריאה שלו לתכנון טוב יותר

פרופ’ רחל קלוש- אנרכיזם ותכנון / אנרכיזם בתכנון

קלוש טוענת שגישה הביקורתית אותה מציג יוברט מדגישה את ההיבריס המקצועי ורואה בתכנון כוח עיקרי בעיצוב המרחב, תוך שהיא מתעלמת מהעובדה שהמשתמשים במרחב שותפים לא פחות משמעותיים מהמתכננים בייצורו. היא מפנה אל האנרכיזם, לא רק כאמצעי לייצר מודלים תכנוניים אלטרנטיביים, אלא בעיקר כדי לשאוב השראה עבור פרקטיקות תכנוניות המדגישות פעולה ישירה ללא מתווכים ודורשות מהמתכננים לקחת אחריות אישית ולפעול למימוש אלטרנטיבות בשטח. פרקטיקות אלו מעודדות התארגנות לא היררכית הגורסת שותפות בידע תוך ויתור מרצון על השתייכות למבני כוח, כולל אלה המוקנים באמצעות ידע מקצועי ומתן ביטוי לתהליכי השינוי בעשייה יומיומית אשר מחייבת את המתכננים להשיל מעצמם חלקים גדולים מהסוציאליזציה המקצועית הפריבילגית.

פרופ’ טלי חתוקההאם התכנון יכול להיות ג’וקר?

מה התפקיד של ביקורת התכנון ולאן יכולה להוביל אותנו התיאורה הביקורתית בתכנון? בעקבות מאמרי התגובה למאמרו של יוברט לו יון על הדילמה של התכנון