הירידה המתחקה אחרי התנועה של הבקר והיהודים בערב הגירוש (צילום: טלי חתוקה)

הירידה המתחקה אחרי התנועה של הבקר והיהודים בערב הגירוש (צילום: טלי חתוקה)