בתים של מהגרים מסין במלבורן. פנים הבית משקף זהות אתנית בעוד החזית החיצונית אינה משקפת זהות זו (צילום: איריס לוין)

בתים של מהגרים מסין במלבורן. פנים הבית משקף זהות אתנית בעוד החזית החיצונית אינה משקפת זהות זו (צילום: איריס לוין)