מרכז הגר, למחקר ופיתוח מדיניות דיור הוגן, עורך כנס בנושא דיור בעדיפות לאומית. בכנס צפויים להשתתף חברי כנסת, נציגים ממשרדי ממשלה, נציגי רשויות מקומיות, מוסדות פיננסיים, יזמים, אנשי אקדמיה וארגונים פעילים בתחום. במסגרת הכנס יושק נייר מדיניות מקיף בנושא קידום דיור בהישג יד בישראל.

הכנס יתקיים יום חמישי, 27 בנובמבר, בשעות 17:45-13:30, בפקולטה למשפטים ע״ש בוכמן, אוניברסיטת תל־אביב, אולם כס המשפט.

פרטים נוספים על הכנס