כנס | 100 שנות איזור (zoning) ועתיד הערים

100 שנות איזור ועתיד הערים