“אחרי שהעבודה הוגלתה למתחמים בשולי הערים, מציע ספר חדש דרכים של תכנון ואדריכלות שיעניקו לה את המקום הראוי במרחב העירוני”, כותבת אסתר זנדברג ב”הארץ” על הספר החדש של המעבדה לעיצוב עירוני, “עיר-תעשייה”, בהוצאת רסלינג. “הספר פוקח עינים לעולם שנחשב למטרד, מורחק מעין הציבור ומרוחק פיזית גם מאלה העובדים בו. זהו לאו דווקא סיפור על קריסת מפעלים ופיטורי עובדים, אלא מבט על שגרת העבודה במפעלים שעדיין מתקיימים, על תנאי העבודה והסביבה, הדילמות והחרדות הקיומיות מול אי ודאות לגבי העתיד המשותף לכל סוגי העבודה”, כותבת זנדברג.

לקריאת הכתבה המלאה