על הקטגוריות

המרחב העירוני הוא מרחב של פעילות, מרחב יומיומי. הקטגוריות באתר עוקבות אחרי הרציונל הזה שמבקש להתחבר לחיים של כולנו בעיר, דרך הפעולה ולא דרך נושא מושגי מופשט.

הקטגוריה לתכנן, מתמקדת בפעולות אדריכליות, עיצוביות, ובמתח שבין תכנון למימוש. אך צריך לזכור כי תכנון משיק הרבה פעמים לפועל לשלוט, ובקטגוריה זו ניתן יהיה למצוא מחשבות על  ענייני שלטון מקומי, תהליכים הקשורים בחקיקה עירונית ומעמד מוניציפלי, עשייה וביצוע, יחסי עירייה-ממשלה.

ברמה של חיי היומיום, הבנאליים של כולנו, הקטגוריה לגור, עוסקת בסביבות המגורים בקנה מידה השכונתי. לעבוד, מבקשת להסיט את המבט אל מתחמי התעסוקה בעיר ומחוצה לה, תוך התייחסות לעובד וסביבת העבודה. בין לגור ולעבוד, רובינו גם זזים ונפגשים. הקטגוריה לזוז מתמקדת תנועה עירונית, כבישים, חוקי תנועה, תחבורה ציבורית, תעבורה עירונית ובין עירונית, דרכי גישה. על צירים אלו ובמקומות של השהייה אנחנו גם נפגשים ובקטגוריה להיפגש ניתן יהיה לקרוא על המרחב הציבורי, שטחים פתוחים וסתם פינות וצמתים בעיר.

שתי קטגוריות הנתפסות כמנוגדות אך לטעמינו הן תלויות הן לחזור ולהמציא. לעיתים אנו צריכים לחזור, לבחון מחדש את ההיסטוריה האורבנית, את היחסים הבין ממסדיים והשפעתם על ההווה על מנת לחדש ולהמציא. כך שאולי להמציא היא המקום המשמעותי ביותר של המתכנן והאדריכל המבקש לחשוב מחדש על המקום, לשכללו, להציע אלטרנטיבה.