נקודת מוצא ערכית:

נושא המגורים מסתמן כבעיה חברתית שורשית וכואבת. למרות זאת, אין בישראל מדיניות ברורה בנושא הדיור.  כרגע, הבינוי למגורים בפועל נובע משיקולים כלכליים קצרי טווח ולעתים הרסניים. מומחים טוענים כי בתוך שנים ספורות תנופת ההקמה של שכונות חדשות בשולי הערים תתגלה כקטסטרופה. מוסדות התכנון מתמקדים באישור תכניות לתוספת יחידות דיור, אך אין מי שבוחן עובדות חיוניות לקבלת החלטות.

נקודת מוצא לתהליך התכנון:

בטרם פונים למציאת פתרונות למשבר הדיור, ראשית יש לברר את העובדות לאמתן:

 • מה ממדיו האמתיים של משבר הדיור?
 • מה התחזיות בנוגע לצרכי הדיור האמתיים?
 • מה הגורמים לעלויות הדיור הגבוהות?
 • מה מספר יחידות הדיור הקיים והמאושר בתכניות קיימות ובתכניות הנמצאות בתהליך ומה פיזורן המרחבי?
 • מה האפשרויות לניצול מלאי הדירות בתכניות קיימות ומה החסמים למימוש מלאי זה? בחינה מרחבית.
 • מה החסמים הנובעים ממשטר המקרקעין?

שיפור תהליך התכנון לאור העקרונות הבאים:

 • יש לחייב את מוסדות התכנון להכין תסקיר תשתיות יסודי לכל תכנית משמעותית. אין לאשר תכנית שאינה נותנת פתרונות ראויים לתשתיות (תחבורה, חניה, חשמל, מים, ביוב, פינוי פסולת…(.יש לחייב את מוסדות התכנון לבחון את הצרכים אל מול המצאי.
 • קיום של שיתוף, שקיפות והשתתפות בעלי ענין והציבור בכל שלבי תהליך התכנון, בפרט בגיבוש הרעיון המרכזי.
 • יש לחזק את הוועדות המקומיות והמחוזיות בתוספת משמעותית של תקנים לאנשי מקצוע בעלי ידע בתכנון, חברה, סביבה וכלכלה. יש לצמצם, לבטל או לשנות את ההליכים העוקפים את חוק התכנון והבניה ולייצר תהליך שלוקח בחשבון את ההשלכות של כל פרויקט על כל הרמות הרלוונטיות לו: השכונה, העיר האזור או המדינה.
 • יש לבחון כיצד הבינוי החדש משתלב במרקם העירוני הקיים. ובפרט, האם התכנית נותנת מענה לכל השירותים הנחוצים לתושבים (הקיימים והחדשים) כגון: חינוך, רפואה, תחבורה ציבורית, שרותי מסחר, שרותי ציבור, שרותי תרבות, ושטחים פתוחים (גן משחקים, פארק, מגרש ספורט…). המענה צריך להיות כך שהשירותים יהיו נגישים לתושבים, במרחק הליכה, ועל פי קריטריונים המקובלים בעולם המערבי. בדיקות אלה יהיו מחייבות לאישור התכנית.
 • יש לבסס את התוכנית על תחזית אוכלוסייה מפורטת ל-30 שנה.

 

*** נייר עמדה זה נכתב במסגרת קמפיין אקדמי בהובלת פרופ’ טלי חתוקה ראשת המעבדה לעיצוב ותכנון עירוני. מטרת הקמפיין לקדם סר יום צודק ואיכותי בתחום ההתחדשות העירונית.

לקריאת מסמך העמדה המשותף לשמיעת פודסקטים קצרצרים בנושא התחדשות עירונית