מה שהתחיל מפרויקט שיפוץ תחנת רכבת במדריד התפתח לפרויקט מערכתי עירוני לתכנון השטחים הלא מפותחים שנותרו בעיר, מתוך תפיסה של תכנון מקיים לעיר והאזור שמתאים למאה ה-21. התכנית מנסה להתגבר על ההפרדה שיוצרת מערכת התחבורה בין צפון העיר ושכונותיה ולעודד יצירת מקומות עבודה חדשים.

רשויות רבות מקדמות תהליכים של התחדשות עירונית. מדובר בתהליכים מורכבים מאוד. תכנית מדריד להתחדשות עירונית, מציגה תהליך מעניין להתחדשות עירונית בקנה מידה רחב. כיצד גובש התהליך? מי מרוויח ומי מפסיד מתכנית כזו? אלו חלק מן השאלות שצפות כאשר בוחנית את תכנית Madrid Nuevo Norte שאושרה בשנת 2019. במקור הפרויקט התמקד בשיפוץ תחנת הרכבת Chamartín. עם הזמן, הפרויקט וממדיו גדלו במאמץ לייצר תהליך התפתחות עירוני על שטחים לא מפותחים, שנותרו לעירייה.1 התחדשות עירונית זו צפויה לשפר משמעותית את איכות החיים של אנשים רבים בעיר באמצעות יצירת אלפי מקומות עבודה, שטחים ירוקים נרחבים ומרחבים ציבוריים איכותיים. בנוסף, התוכנית מבקשת ליצור מודל חדש ומתקדם לתחבורה ציבורית, ולשדרג את ליבת מערך התשתיות בעיר-אזור מדריד, שכן במצב הנוכחי תוואי הרכבת המחבר לתחנה Chamartín, מפריד לשניים את צפון העיר ושכונותיה (וכך מייצר בעיות תחבורתיות משמעותיות). הפרויקט זוכה לתמיכה חברתית ומוסדית נרחבת וכולל מודל עירוני חדשני המבוסס על קיימות וסטנדרטים לתכנון עירוני של המאה ה-21 (Distrito Castellana Norte, S.A. [DCN]).

  מטרות ותהליך העבודה : Madrid Nuevo Norte Project

התכנית מבקשת להתמודד עם אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני העיר מדריד והוא להשיג מבנה עירוני בר-קיימא ויעיל המכבד את הסביבה. אתגר נוסף הוא הניתוק המרחבי-פיזי בין שכונות וחלקי העיר לאור קווי התשתית של הרכבות, המייצרים גבולות והיעדר המשכיות וחיבורים תחבורתיים ותשתיתיים בצפון העיר עצמה ואל אזורי העיר באופן כללי. יתרה מזאת, ליצור מרחב אורבני המספק איכות חיים לכלל האוכלוסייה, במסגרתו טיפול בבעיית הצמיחה הדמוגרפית ובהיבטי כלכלה וחברה.

 מטרת העל בפרויקט היא לתת למדריד ותושביה את הפרויקט העירוני הטוב ביותר לשיפור איכות חייהם ולהתמודדות עם העתיד. לספק פתרון, לחבר ולאחות את שני החלקים הצפוניים של מדריד לכדי מרחב אחד. ליצור אינטגרציה של תשתיות רב-תחומיות תוך עירוב שימושים.

יצירת מערך תחבורתי-תשתיתי נרחב שיהווה מוקד תחבורתי לוגיסטי וישלב בין: הרכבת המהירה, קווי רכבת תחתית, רכבת פרברים, אוטובוסים. טיפול בתחום הקישוריות וההמשכיות של צירי התחבורה במסגרתם הקמת תחנת רכבת המקשרת את כלל אזורי ספרד.

מימוש מחויבות בתחום הקיימות-טיפול בהיבטים סביבתיים, כלכליים וחברתיים הם מטרה מרכזית של הפרויקט.

שינוי תנועתי עם דגש על הליכתיות ורכיבה על אופניים – לצורך עידוד פעילות גופנית ובריאות האוכלוסייה וכן על מנת לשפר את איכות האוויר ולפחית רעש סביבתי על ידי מעבר לתחבורה מקיימת.

יצירת מרחב עירוני תחרותי בפרויקט עם היתכנות כלכלית ובעל קונצנזוס חברתי אשר יהפוך את המרחב למקום נעים לחיות בו שמצעיד את מדריד למאה ה-21.

הפרויקט משתרע על שטח בגודל 3.3 מיליון מ”ר. מתוכו הפיתוח העירוני יתרחש על שטח של 2.36 מיליון מ”ר (לאחר ניכוי השטח שתפסו פסי הרכבת 30-M, כביש הטבעת המהיר של מדריד). מבחינת ממדי השטח, אורך הרצועה עומד על 5.6 ק”מ ורוחבה 1 ק”מ.

התכנית הראשונית הייתה בקנה מידה קטן בהרבה מהתכנית הסופית, מכיוון שמטרתה הייתה לשדרג את תחנת הרכבת Chamartín ולשפר את המערך התחבורתי אליה וממנה. עם הזמן, תכניות הפרויקט עברו שינויים בתכנון לאור מעורבות והשפעת השחקנים השונים וקנה המידה של הפרויקט גדל; מטרות הפרויקט הורחבו לתחומים נוספים כגון כלכלה, דיור, קיימות ואיכות חיים וכתוצאה מכך התרחב התכנון והיקף הפרויקט.

תהליך העבודה על התכנית, חזון ומטרות

ברמה הלאומית-ציבורית, השחקנים בפרויקט כוללים את בעלי העניין: מועצת העיר מדריד, ממשלת מדריד, משרד העבודות בציבוריות ועל ידי חברת הרכבות הספרדית (Renfe, כיום ADIF).  הפרויקט קודם ב-1992 על-ידי חברת הרכבות שהיא בבעלות ממשלת ספרד, במטרה לחדש ולעדכן את מתקני תחנת הרכבת Chamartín. היא פרסמה מכרז לרכישת מימון הפרויקט והזוכים, שחקנים שנוספו, היו הבנק Argentaria וחברת הבניה San José 5. ברמה היזמית-פרטית (החברה היוזמת) השחקן DCN (Distrito Castellana Norte,

לאור חילופי השלטון, בשנת 2016, מועצת העיר הציעה תכנית אלטרנטיבית הכוללת את תחומי העירוניות, אקולוגיה ותחבורה. בשנת 2018 מתכנני הפרויקט  (החברה היזמית יחד עם מועצת העיר) הציגו את התכנית לשחקנים התושבים והיא עוררה התרגשות והתפעלות. למרות זאת, חלק מהתארגנויות התושבים כמו קבוצות פוליטיות, עמותות אזרחים, עמותות שכונות וארגונים לא ממשלתיים ומקצועיים לתכנון עירוני גינו את הפרויקט, ומתחו ביקורת על אישורו על-ידי הממשל העירוני. העירייה ארגנה הליך שיתוף ציבור (שכלל אזרחים, אנשי מקצוע, תנועות, ועדים ועוד) להערכה של תכנית תחנת Chamartín. תוצאת ההליך הייתה דחייה מוחלטת של ההצעה, בין היתר כי הציבור חש מחוץ לתהליך התכנון המוניציפאלי ופיתוח התכנית המחודשת. ראש העיר ומקורביו החלו במשא ומתן ארוך עם יזם הפרויקט המבצע (DCN) והממשלה הלאומית, שהציעו את התכנית החדשה. לאחר הבחירות המוניציפליות בשנת 2019, קואליציה שמרנית עלתה לשלטון ונתנה תוקף ואישור סופי לתכנית הפרויקט.[4] הושגה תמיכה כמעט מלאה מצד התושבים בתכנית (80.8%). תמיכת הציבור וההסכמה הפוליטית, שהושגה בקרב השחקנים הובילו לאישורה הסופי.2

מתכנון ליישום: פעולות והתערבויות מרכזיות 

הפרויקט שם דגש רב על עירוב שימושים ומטרותיו לייצר מרקם עירוני פעיל ושוקק חיים. במרחבים החדשים, שצפויים לעבור תהליך התחדשות עירונית (הכולל בניית יחידות דיור, משרדים, שטחי מסחר, מתקנים ציבוריים, שטחים ירוקים ותחבורה ציבורית), ייווצר מרחב משולב, אינטגרטיבי ונגיש (נספחים מס’ 1 ו-2). הפרויקט כולל את הדגשים הבאים:

נספח מס’ 1:

נספח מס’ 2:

מערך תחבורתי – תחנת Chamartín היא תשתית הליבה של הפרויקט. המשרד לעבודות ציבוריות, באמצעות מנהל תשתיות הרכבת יבנה תחנה חדשה, שתשלב אותה במרקם העירוני. התחנה החדשה תגדיל את תכולתה, תשפר משמעותית את רשת הנוסעים של האזור ותהפוך למרכז התפעול והשירות הגדול ביותר בספרד בעבור רכבות מהירות (נספח מס’ 3) .שדרוג ופיתוח מערך תחבורה ציבורית חכמה הכוללת שיתוף נסיעות, כלי רכב (רכבות ואוטובוסים) חשמליים ורכבי.

קידום נושא הדיור – תוספת של כ-10,500 בתי מגורים, באזור שבעבר סבל ממחסור באפשרויות דיור ובזכות הפרויקט יהפוך להיות מבוקש. כחלק מעירוב השימושים, הם ימוקמו בצמוד לחנויות מקומיות, מתקני ציבור, משרדים ושטחים ירוקים. מעבר לכך, 20% מכמות בתי המגורים שייבנו במסגרת הפרויקט (2,100) הפרוסים בכל שטח הפרויקט, יהיו דיור בר-השגה. כמות הגדולה פי שתיים מהנדרש בחוק לפיתוח נכסים חדשים (נספח מס’ 4).

נספח מס’ 3:

נספח מס’ 4:

פיתוח מרכז העסקים המרכזי – משרדים איכותיים, שיכולים לענות לדרישותיהם וצרכיהם של התאגידים הגדולים בעולם. יצירת CBD מהווה את המפתח ליצירת מקומות עבודה איכותיים – צפי לכ-130,000 משרות, משיכת חברות ותאגידים עולמיים וחדשניים. בעקבות מחקרים על מרכזי עסקים בעולם, יישום מרחב בעל עירוב שימושים המתעדף את איכות המרחב הציבורי ורווחתם של מי שחי ועובד באזור.

חיזוק חדשנות וכלכלת ידע – שילוב האקדמיה במערך ותשתיות חכמות של תקשורת ובקרה על תהליכים עירוניים יהפכו את מדריד להיות בעלת תדמית של “עיר חכמה”, שמטרתה לייעל את השירותים הציבוריים ואת איכות החיים של התושבים. מרכז העסקים יחד עם תחומי המחקר יקדמו חדשנות וכלכלת ידע תהיה אחד מהמפתחות המרכזיים.

השקעה במרחבים ירוקים, חיבורי שכונות ורחובות ומתקנים ציבוריים – במסגרת התכנית La Castellana, אחד מעורקיה של השדרה המרכזית במדריד יעלה מעל ציר התנועה הראשי 30-M ויהפוך להיות טיילת ירוקה גדולה. באופן כללי, הרחובות יורחבו; העורק הראשי של הפרויקט מצפון לדרום ועורקים ראשיים נוספים, בניית גשרים מקשרים מעל צירי תנועה ראשיים הן עבור להולכי רגל, שבילי אופניים ורכבים. השטחים הירוקים יהוו מעל 400,000 מ”ר ויצרו רשת ענפה המתחברת לפארקים קיימים (נספחים מס’ 5 ו-6). בנוסף לכך, שילוב מתקנים ציבוריים העונים לצרכי התושבים החדשים (נספח מס’ 7). נערכו מחקרים מקיפים בכל תחום, שכללו את עמדותיהם של התושבים המקומיים, כדי להגדיר היכן יש למקם אתרים כגון: מרכזי בריאות, מוסדות חינוך, מתקני ספורט ומבני ציבור. מעל 250,000 מ”ר הקרקע מוקצה לשימוש ציבורי.

עידוד תחום הקיימות – נכלל בכל היבטי התכנית כחלק מאימוץ מדיניות הקיימות, שייסד האו”ם להשגת 17 מטרות לפיתוח הקיימות. הוא מכיל ניהול מים ותברואה, אי-שימוש במזהמי אנרגיה, יצירת סביבה עירונית מקיימת ופעולות לצמצום הפגיעה האקלימית. הפרויקט כולל תכנון ביו-אקלימי, המעצב ומשרטט רחובות, כיכרות וצמתים נוחים לתנועת האוכלוסייה עם מרחבים מוצלים והגנה מפני רוחות על מנת לקדם את השימוש של הציבור במרחבים הציבוריים ולהעלות את החיים בעיר והפעילות העירונית. בתי המגורים יהיו מחומרים איכותיים ומעוצבים בעלי יעילות אנרגטית מרבית. פיתוח מערך התחבורה הציבורית החכמה יסייע הן לאיכות החיים של התושבים באזור והן למיגור הזיהום הסביבתי.

נספח מס’ 5:

נספח מס’ 6:

מי הרוויח ומי הפסיד מן התכנית?

בין האסטרטגיות המיושמות במדיניות התכנון הניאו-ליברלי היא למקסם עד כמה שניתן את היכולת של העיר להיות אטרקטיבית. ככל שהמיקום יותר מרכזי, כך הרווח על ההשקעה רב יותר. מטרת השלטון היא לארגן מבנית מחדש את המרקם הפיזי והכלכלי של מרחבים מוחלשים ולא מתפקדים, שנמצאים באזורים המרכזיים של העיר. 2 לפיכך, המפסידים יהיו התושבים מהשכבות החלשות, שכיום מתגוררים במקום, ולאור התכניות יידחקו החוצה, מכיוון שאין באפשרותם לחיות במתחם החדש מבחינה כלכלית. המרוויחים הגדולים של הפרויקט הם מצד אחד בעלי העניין היזמים הפרטיים והשלטון הציבורי – המוניציפלי והממשלתי. הצלחת הפרויקט תחזק את כוחם הפוליטי כמניעי התקדמות בעיר ומשפרים את תדמיתה העירונית. מרוויחים נוספים יהיו האוכלוסייה האמידה – המקומית, המבקרים והתיירים ואנשי העסקים, שיש להם אפשרות כלכלית ליהנות מההיצע ועירוב השימושים – לגור ולהיות בעלי דירות, לרכוש השכלה ולעבוד בתחומי התעסוקה המוצעים בתחום הטכנולוגיה והחדשנות. זאת לצד קבלת שירותים ציבוריים ואיכות חיים של שעות הפנאי – תרבות, בילוי ומרחבים פתוחים ירוקים.

לסיכום, בטווח הקצר, הפרויקט יוביל לעלייה בתעסוקה בתחום התשתיות, הבינוי והפיתוח ותעסוקה עקיפה בתחומי השירותים והתמיכה בהקמת הפרויקט. כבכל פרויקט תהליך הביצוע יהיה כרוך בפגיעה זמנית באיכות חיי התושבים.

בטווח הארוך, הספרות האקדמית מדגישה כי ההשפעות של ארגון מחדש כלכלי וגלובליזציה של המרחב הם הגורמים הכלליים ביותר המסבירים את ההתפשטות והצמיחה של פרויקטים עירוניים רחבי היקף, שמטרתם לשפר את מעמדה של העיר בשוק העולמי. הדרך להשיג זאת היא להתייחס לעיר כשוק פתוח ותחרותי בו פועלים גורמים כלכליים בחופש המירבי. זה מחייב אימוץ מדיניות עירונית ניאו-ליברלית המכפיפה את הנהלת העיר לדרישותיהם של יזמים פרטיים. למיקום ולמטרה של הפרויקט תפקיד מהותי ומכריע, תוך הגדרת היקף הפרויקט כמדד בלעדי. לפיכך, יישום מדיניות נרחבת בתחומים דיור, ייצור ותעשיה, מסחר ועסקים, תרבות ואדמיניסטרציה הממוקמים בפריפריה של העיר, או המרוחקים מהמרקם העירוני המרכזי, לא רלוונטיים ומבוטלים.3 בטווח הארוך האוכלוסייה הכללית: תושבי העיר, העובדים והמבקרים ייהנו מהשירותים, התשתיות והאפשרויות של תוצרי הפרויקט.

  1. הרשימה מבוססת על המקורות הבאים: Rondelez, P., Medina García, C. Limits of Municipalism. What can we Learn from Operación Chamartín? Available online; Distrito Castellana Norte, S.A. (DCN). Madrid Nuevo Norte; Metaxas, T., Juarez, L., & Gaby, G. (2021). Planning and marketing the city for sustainability: The Madrid Nuevo Norte Project. Sustainability, 13(4), 2094; Jabardo, I. L. H. (2019). MADRID UEVO NORTE
  2. García, D. B. (2021). Urban Policies and Large Projects in Central City Areas: The Exampleof Madrid (Spain). Urban Science, 5(2), 42.
  3. שם