ערים רבות בישראל ובעולם מבקשות להתאים את עצמן לעידן הדיגיטלי. התאמה זו היא תהליך מורכב ומערכתי, המשפיע על כל רובדי החיים של מי שמתגוררים בעיר. היכן מתחילים? מהם המיזמים הטובים ביותר עבור העיר בישראל?  מהי המשמעות של ההקשר המקומי, של צורכי הקהילה? האם יש משמעות לגודלה של העיר? כיצד כדאי לעצב את תהליך ההטמעה ומהם הנושאים שיש לשים אליהם לב? אלו הן שאלות מפתח למקבלי ההחלטות בעיר העכשווית. הסרטון הקצר והכתיבה של צוות המעבדה בעשור האחרון סוקר את המגמות בנושא ומבקש להציע תשובות לשאלות אלו, תוך התמקדות בארבעה נושאים עיקריים: תכנון, טכנולוגיה, פרטיות ואי-שוויון חברתי. רק הבנה מורכבת של כל הממדים הללו תסייע לפעול ולהיטיב עם כלל התושבים בעידן הדיגיטלי.

לקריאה נוספת:

פרסומים בעברית

חתוקה, טלי, טוך, ערן, בירנהק, מיכאל, צור, הדס (2018) העיר בעידן הדיגיטלי: תכנון, טכנולוגיה, פרטיות ואי-שוויון, אוניברסיטת תל אביב

פרסומים באנגלית

Hatuka, T., & Carmel, E. (2020). The Dynamics of the largest cybersecurity industrial clusters: San Francisco Bay area, Washington D.C., and Israel, submitted to the Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center (ICRC) at Tel Aviv University.

Hatuka, T., & Toch, E. (2016). The emergence of portable private-personal territory (PT): Smartphones, social conduct and public spaces, Urban Studies, 53(10), 2192–2208.

Hatuka, T., & Toch E. (2016). Being visible in public space: The normalization of asymmetrical visibility, Urban Studies, 54(4), 984–998.

Hatuka, T., & Zur, H. (2020). Who is the “smart” resident in the digital age? The varied profiles of users and non-users in the contemporary city. Urban Studies, 57(6):1260-1283.

רשימות

2018 העיר בעידן הדיגיטלי: תכנון, טכנולוגיה, פרטיות ואי-שיוויון

2020 מעיר חכמה לעירוניות חברתית חכמה

2020 סגנון חיים דיגיטלי עירוני

2019 מי מחזיק במושכות לגיבוש חזון העיר בעידן הדיגיטלי?

2019 מיהו התושב החכם? הבדלים דיגיטליים בעיר תל אביב-יפו

2019 הדרה ואי שוויון בעידן הדיגיטלי

2018 מהעיר הגלובלית לעיר החכמה- מהן ההנחות הפוליטיות של קונספטים עירוניים עכשווים?

2018 העיר בעידן הדיגיטלי- מחקר אמפירי והמלצות מדיניות

2017 האם ניתן לרתום את הטכנולוגיה לצמצום האי שוויון בערים?