במשך מספר שנים העבירה פרופ’ טלי חתוקה אדריכלית ומתכננת ערים את הקורס תכנון עירוני. קורס שהיא בנתה ושינתה לאורך השנים. כיום, הקורס כבר לא ניתן ולכן החלטנו להפוך אותו לסדרה קצרה. הסדרה לא מתיימרת להיות הקורס עצמו אלא לתת טעימה מתוכו ולגעת בכמה נקודות חשובות להבנת ההיסטוריה והדילמות של המתכנן והתכנון העירוני שמשפיעות עלינו עד היום.

הפרק הראשון מתמקד במערב ובדמויות המרכזיות שכוננו את הדיסציפלינה. הוא מתחיל במהפכה התעשייתית והתכנון המודרניסטי ומסתיים בהתפכחות והביקורת הפוסט מודרנית.

לקריאה נוספת:

כשהאדריכלות עוד ניסתה לשנות את החברה

כנסיית נוטרדאם די או ברונשאן שתכנן לה קורבוזיה

העיר הרכה- תכנון בקנה מידה אנושי עבור אנשים

צוות הפודקסט:

עורכת: הדס צור

עריכת סאונד: נייר לייסט