החממה החברתית לדיור וקהילה פועלת זו השנה השלישית בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. השנה לראשונה התמקדה פעילות החממה בעיר אחת – קריית ים, ועסקה בה במהלך שנה שלמה, 7 קורסים – כל אחד ונקודת המבט שלו על העיר. כל העת מטרת החממה היתה לשתף את תושבי העיר ולחשוף בפניהם רעיונות ואפשרויות לתכנון עתידי של העיר. במהלך 10 הימים הראשונים של חודש יולי מציגה החממה בחמישה מוקדים שונים בקריית ים את התוצרים של הקורסים השונים שפעלו בעיר. הקהל מוזמן להגיע, להתרשם ולהשתתף באופן פעיל בדיונים ובפעילויות השונות.

מידע על אירועי החממה בקריית ים
עמוד החממה בפייסבוק