מתוך הסרט "אור" של קרן ידעיה, דרום תל אביב ללא מסננים

מתוך הסרט “אור” של קרן ידעיה, דרום תל אביב ללא מסננים