הרצאה | איך נראית סביבת המגורים שלכם?

הספר “שכונה-מדינה” של המעבדה לעיצוב עירוני מתחקה אחר המתחים ואורחות החיים בסביבות המגורים בישראל של תחילת המאה ה-21. הנה הצצה לתהליך העבודה על הספר, המחקר שבבסיסו והמתווה הרעיוני החדש שהוא מציע.