מחקר | פרס לתיזה מצטיינת ופרוייקט מצטיין הוענקו לסטודנטים במעבדה לעיצוב עירוני בכנס המתכננים 2018

בכנס איגוד המתכננים 2018, זכו שתי עבודות של סטודנטיות במעבדה לעיצוב עירוני:

חן רוזנק זכתה בפרס עבור התזה המצטיינת לשנת 2018, מטעם איגוד המתכננים. מחקרה “מרחב, משילות ותכנון בסביבות הגבול המוניציפלי במטרופולין תל אביב” , בהנחיית ד”ר טלי חתוקה, עסק בהתחזקותו של מטרופולין תל אביב בשנים האחרונות ושינוי היחס אליו במדיניות התכנונית בישראל. המחקר בוחן את המטרופולין כמסגרת פוליטית, ניהולית ותכנונית על ידי בחינת הקשרים המתקיימים בין ערים סמוכות במטרופולין תוך התמקדות בסביבות הגבול המוניציפלי. המחקר בוחן את סביבות הגבול המוניציפלי בהקשר של התהוותן של שתי פרדיגמות תיאורטיות: האחת מציבה את העיר כמוקד כוח בסדר העולמי החדש, בעוד שהשנייה מציבה את האזור כיחידת הייחוס הרלבנטית עבור השיח הגיאוגרפי והתכנוני. כל אחת מן הפרדיגמות היא בעלת מימדים כלכליים, פוליטיים, חברתיים וסביבתיים, ויש לה משמעויות שונות בהתבוננות ובקריאה של המרחב המטרופוליני.

הדס צור, סטודנטית לדוקטורט במעבדה לעיצוב עירוני, אפרת ברמלי ונילי בן-משה תלמידות תואר שני במסלול תכנון חברה וסביבה, זכו בפרס עבודה מצטיינת בתכנון על ידי איגוד המתכננים בישראל, 2018. הפרס ניתן על העבודה: “האם עודנה קריית מלאכה? הצעה להתחדשות עירונית בקרית המלאכה, תל אביב”. העבודה נעשתה במסגרת קורס מיומנויות בתכנון בהנחיית ד”ר טלי חתוקה, בשנת 2017, בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם. העבודה כללה ניתוח מקיף של האתר על היבטיו השונים ועל סמך הניתוח גובשו חלופות המציעות אסטרטגיה להתחדשות עירונית בקרית המלאכה בדרום תל אביב. החלופות ביקשו לשמור על האופי היצרני והתעשייתי תוך שילובו בשימושים עכשוויים כגון תעסוקה, קהילה ומגורים. החלופה הנבחרת מציעה הקמת מתחם Makers שכונתי ותעשייתי, המציע מודל ייחודי המשלב מגורים, תעסוקה וייצור וכן מקדם פעילות שכונתית, קהילתית תרבותית שהיא חדשנית ומבוססת ייצור ולא צריכה. השמירה על עסקים בתחום המלאכה והנגשת המלאכה לציבור הרחב הולמת מגמות עכשוויות של ייצור חכם, ייצור עצמי וייצור בקנה מידה קטן.