"שדות המחר", הביתן הישראלי באקספו מילנו 2015, מציע חקלאות עירונית כחלק מחזון אורבני חדש (צילום: קנפו כלימור אדריכלים)

“שדות המחר”, הביתן הישראלי באקספו מילנו 2015, מציע חקלאות עירונית כחלק מחזון אורבני חדש (צילום: קנפו כלימור אדריכלים)