אני זוכר את המבוכה – רצינו לתכנן את עזה אבל מה זה עזה? איפה זה עזה?

כמו מתכננים עם חץ וקשת עמדנו מול מטרה ‘ריקה’.

אני זוכר את השיחות המביכות עם טלי כאשר ניסינו להיעזר בנוסחאות ה’קלאסיות’ של תכנון מרחבי רציונלי ושוב ושוב מצאנו את עצמנו מול מצבים מעורפלים וחמקמקים. מספר ספרים ומאמרים שקראנו באותה תקופה הציגו לנו דרכים אלטרנטיביות חדשות, עשו היפוך בחשיבה ומיצבו את הגישה בנושאי מרחב ומלחמה, טריטוריה, מקום,  בהם:

NOMADOLOGY/THE WAR_MACHINE (Deleuse & Guattari) –  אשר מדגים כיצד שימוש ב’תורת הנוודות’ מאפשר גישה מרחבית לארכיטקטורות מורכבות של ‘מכונת מלחמה’ ופותח פתח לניסיונות חדשים בארכיטקטורה עירונית.

INDESCRAIBABLE SPACE OF ARCHITECTURE (Erdem Ongur) THE –  מדבר על מרחב של ריבוי הגדרות ומצביע על הבעייתיות בהגדרות סותרות של מרחב ,עבור קהל מערבי, שיכולה להביא למצבים מורכבים.

TERRITORY IS NOT A MAP (Bruce Janz) – מבקר את מושג ה’טריטוריה’ כפי שהוא מוגדר ע”י דלוז וגואטרי טוען שטריטוריה איננה מפה ומציג במקומם את מושג ה’מקום’. מציג מבט חדש על הגדרת המורשת האפריקאית.

SOCIETY AGAINST THE STATE ( P. Clastres) – חקר שבטים אפריקאים פרימיטיבים בדגש על חשיבות המילה. מראה בין היתר כיצד דיבור ‘נבואי’ שמכוון כנגד ראשי שבטים יכול להוות מכשיר רב עוצמה.

LA NAISSANCE DE LA PHYSIQUE ( Michel Serres) – מציע מדע חדש ‘פיזי’ והגדרה ‘נוזלית’ של המדע החדש שמבוססת על יסודות המדע היווניים -תלויי בעיה/ תלויי אב-טיפוס. הדוגמא היוונית של מערבולת קטנה, (CLINAMEN) מדגימה את ‘נוזליות’ המדע החדש.

ההתלבטות בין גישות שהציעו בסיס מדעי שונה, הביאו אותנו לבחור בפודקסט כמדיה שמכניסה מימד אנושי מדומיין של מסע בין תחנות אשר מבטא את החיפוש. כל אחת מהגישות הנ”ל מהווה תחנה במסע.

להאזנה

עורכת: הדס צור

עורך סאונד: ניר לייסט

לקריאת הרשימות שמלוות את הפודקסט