על מנת לחולל שינוי בתחום ההתחדשות העירונית בישראל ובמטרה להגדיל את כוח השפעתנו על מקבלי ההחלטות, הצטרפו אלינו וחתמו על מסמך המדיניות שנכתב על ידי מומחים בתחום התכנון והמשפט.

כאשר נגיע למסה משמעותית של חותמים, נשלח את המסמך עם החתימות לקובעי המדיניות במשרדי הממשלה ונגביר את השפעתנו. בהמשך, נזמין וניידע את החותמים על המשך פעילות, כנס והזמנה לחשיבה משותפת.

ביחד נקדם שינוי!

גם אני תומך ברפורמה ברוח המסמך, מתוך דאגה לחברה ולמרחב העירוני בישראל תוך התחשבות במגוון הסוציו-תרבותי, היישובי והמבני במטרה לממש עיקרון “הבטחת שוויון והוגנות בין שונים”.

חיתמו על העצומה- הצעה לרפורמה בתחום ההתחדשות העירונית של הקואליציה האקדמית בתכנון ומשפט