התכנית, על שרטוטיה והוראותיה, היא מהות עשייתו של המתכנן. בבסיס כל תכנית עומדים רעיונות, הנחות יסוד והשקפות עולם המתורגמים לקווים וכתמים. אלו מייצגים את חלוקת המשאבים בין קבוצות ופרטים ולכן משקפים גם מאבקי אינטרסים וכוחות, ושלל אילוצים חברתיים, פיזיים ובירוקרטיים. כדי להבין את הסביבה הבנויה ואת התוכנית שקדמה לה – אנו מקדמים מדור חדש בשם זכוכית מגדלת. מטרת הפינה היא להתמקד ולחשוף תכניות מתאר ותכניות בניין עיר, את הכוונות שעיצבו אותן, ואת האופן שהן עיצבו את המרחב “שבחוץ”. בפינה זו נציג תוכניות שהתממשו ותוכניות שעתידות להתממש: נתאר, ננתח ונאיר את הרעיונות התכנוניים העומדים בבסיסן, את השאלות שהן מציפות, ואת ההזדמנויות שהן מעלות.

אנו מבקשים להנגיש את התוכניות לסטודנטים, אנשי מקצוע והקהל הרחב ולפתח כלים לקריאה של תוכניות שלעיתים נתפסות כבלתי קריאות או נגישות ל”אזרח הפשוט”. אנו מקווים שפינה זו תוכל לתרום ולטפח את השיח המקצועי בקרב אנשי ונשות המקצוע, ובכך ליצור זירת מפגש ודיון וירטואלית בין האקדמיה, הפרקטיקה והקהל הרחב.

לכן כפתיח, עבור אלו מכם שאינם מגיעים מרקע מקצועי (וגם עבור אלו שכן) הנה המלצה לנקודה טובה בה ניתן להתחיל; סרטון בו מציג אודי כרמלי, ראש צוות מזרח במינהל ההנדסה בעיריית תל אביב-יפו, את מערכת התכנון בישראל, את תהליכי התכנון השונים ואת המושגים המרכזיים והרלוונטיים להבנתם, במסגרת אירוע אשר התקיים לפני כ-3 שנים ביוזמת קהילת תל אביב של החברה להגנת הטבע.

“איך לקרוא תכנית בניין עיר” – אדר’ אודי כרמלי (מקור: עמוד הyoutube “ועד תושבי קריית השרון”)