"אפריקה ניצבת ממש מעבר לפינה ולא ניתן להתעלם ממנה". ליאורה ביגון.

“אפריקה ניצבת ממש מעבר לפינה ולא ניתן להתעלם ממנה”. ליאורה ביגון.