'מתכון לעיר מעולה' ציור: רן ברעם

‘מתכון לעיר מעולה’ ציור: רן ברעם