איגוד המתכננים, עמותה ולא ארגון רשמי או מוסמך, מבקש לייצר ‘פנקס מתכננים’ בו יירשמו מתכננים עירוניים. הם רק שכחו להבהיר שמדובר בפנקס ללא שום מעמד רשמי או יכולת הסמכה. בינתיים מוצאים עצמם סטודנטים, מועמדים ומזכירויות החוגים מבולבלים ומוטעים  נוכח ההצגה המטעה של פנקס המתכננים. 

רשימה זו נכתבת על רקע שאלות של מועמדים חדשים, סטודנטים רשומים ואפילו חברי סגל,  המתקשים להבין את הזיקה בין הלימודים האקדמיים לחברות באיגוד המתכננים. רשימה זו, נכתבת בשמי בלבד ואינה מייצגת את החוג בו אני פועלת, מבקשת להבהיר מספר נושאים:

  1. הלימודים במסלול תכנון, בכל האוניברסיטאות בארץ, מקנים תעודה במסלול זה, בהתאם לשם המסלול באוניברסיטה בה הוא נלמד. כיוון שלא קיימת אחידות בין המסלולים, כל אוניברסיטה מקנה תעודה עם שם מעט שונה. אצלנו, למשל, באוניברסיטת תל אביב ניתנת תעודה במסלול סביבה, חברה ותכנון. בטכניון, ניתנת תעודה בתכנון ערים ואזורים, באוניברסיטה העברית מציעים התמחות בתכנון עירוני ואזורי אוניברסיטת בן גוריון מקנה תעודה במסגרת לימודים במגמה לתכנון ערים.
  2. התעודה אינה מקנה מעמד. אלא הכשרה בתחום. למעשה למתכנן אין מעמד רשמי! הוא אינו רשום באופן פורמלי על ידי רשם של המדינה ואין לו זכות חתימה על התכניות. זאת, בשונה מהאדריכל או המהנדס. עניין זה תקף לכל המסלולים בארץ. במובן זה כל המסלולים שווים.

עד כאן נדמה כי הדברים ברורים. אולם לאחרונה, הם מסתבכים קמעה.

הכל מתחיל מכך שאיגוד המתכננים החליט ‘לעשות סדר’ ובתוך כך לקח לעצמו סמכות שלא רק שאיננה ברשותו, יש לשאול האם זהו כלל מתפקידו של איגוד, עמותה המאגדת אנשי מקצוע 1. אז היכן דרוש הסדר לפי תפיסת האגוד?

  1.  בתכניות הלימוד. הרעיון היה למצוא מכנה משותף בין כל המסלולים ולייצר מתווה לימודי דומה לכל המתכננים. אולם לצערי, גישה זו הביאה לשינויים  בתוך מערכות הלימוד שביקשו להתאים עצמן למתווה החדש. באופן מוזר ביותר החליטו המחלקות לשתף עם יוזמה זו פעולה. כלומר, לתת לעמותה (שהיא איגוד המתכננים) להכתיב סדר יום בכל הנוגע לתכניות הלימוד. כשלעצמו זהו הישג אדיר לאיגוד, אבל תעודת עניות לחוגים הנותנים לעמותה חיצונית של אנשי מקצוע להכתיב עבורם את תכנית הלימודים האקדמית.
  1. במעמדו של המתכנן. המתכננים החליטו להרים את הכפפה ולהילחם  למען מעמדו של המתכנן. אולם, למרבה הצער, בכל האירועים אותם הם מקדמים הם משתמשים בטרמינולוגיה מטעה. כזו, העושה שימוש במושגים פורמליים לעשייה פרטנית מטעם האיגוד. חשוב לציין כי האיגוד מבקש לקדם את עניינם של  המתכננים, אך אין לו הסמכות לרשום או להסמיך מתכננים. לו היו מציעים שירות מקוון לכלל המתכננים בישראל ופירסומם על פי תחומי התמחות זה בהחלט היה יכול להיות שירות והטבה לחברים באיגוד. אך גם אז לא היה מדובר ברשימה רשמית או ממוסדת אלא באתר המנגיש ידע אודות העוסקים בתחום. חשוב להבין כי בשלב זה כל מי שרשום באיגוד, פשוט רשום באיגוד. לא מעבר לכך. הרישום מקנה לו השתתפות בפעילויות שונות ומגוונות, וכן מהווה אמצעי עבור האיגוד להגדיל את כוחו ומספר חבריו, שהרי הרישום בפנקס מחייב תשלום דמי חבר בעמותה המתעדכן על בסיס שנתי. לכן, המיזם של “פנקס המתכננים” מטעם האגוד הוא מיזם שיש בו מן ההטעיה של הציבור.  אמנם כשקוראים בעיון באותיות הקטנות ברור כי זו יוזמה של האיגוד שמטרתה למפות את העוסקים בשדה אך, מעבר לכך, בשלב זה אין לזה משמעות. כפי שהם כותבים:

“לפיכך, ועל מנת לקדם את מעמד המתכננים ואת מקצוע התכנון, החליטה אסיפת חברי האיגוד המתכננים בישראל ביום             ה- 18.2.2016 ליצור מאגר וולונטרי של  מתכננים בעלי השכלה אקדמית או ניסיון בתכנון ערים ואזורים, בהתאם לתנאים שהוגדרו. המאגר האמור ינוהל במסגרת פנקס המתכננים הישראלי, אשר יחדש את פנקס המתכננים הקיים באיגוד המתכננים מזה שנים רבות.” 2

 המטרה הרחבה יותר של האיגוד היא כמובן לחדש את המאבק על מעמדו של המתכנן.

פנקס המתכננים יעוגן ככלי מוביל בכל הקשור להכרה מקצועית בעוסקים בתכנון, ולפיכך, איגוד המתכננים בישראל מצא לנכון לקבוע נורמות וסטנדרטים מקצועיים שיענו על צרכים אלה, ובכך יקדמו את מעמד המתכננים ואת מקצוע התכנון.”

האם יצליחו? אולי כן ואולי לא, עומדות בפניהם מהמורות רבות. אולם מה שבטוח שבינתיים כדאי לדייק ולצאת בהודעות לבתי הספר, לסטודנטים ולמועמדים החדשים בלשון ברורה.  בשלב זה, האגוד יכול להציע חברות באיגוד המקצועי ובפעילויות השוטפות הכוללות ערבי ומפגשי עיון ודיון, סיורים מקצועיים וכנס מקצועי שנתי לחברי האיגוד. לצורך העניין חברות באיגוד (הכרוכה בתשלום) דומה לחברות באגודה הגיאגורפית, עמותת האדריכלים וכולי. כל האיגודים הללו הם מקצועיים בלבד. הם מציעים לחבריהם השתתפות בפעילויות היזומות שלהם ותו לא. לכן, אני מציעה ליו”ר האיגוד, אנא צאו בהצהרות הבהרה לציבור. הימנעו מלהטעות בצורה חמורה כל כך מועמדים עתידיים, סטודנטים ומתכננים.