תערוכה | Industrial Urbanism

האם לתעשייה יש עדיין מקום בערים? איך עשויים להיראות היחסים העתידיים בין המרחב העירוני, תהליכי הייצור וחיי היום יום של התושבים? שאלות אלו ונוספות עומדות במוקד התערוכה Industrial Urbanism: Places of Production המבקשת לחשוב מחדש על הקשר בין העיר לתעשייה במאה ה-21. התערוכה, יוזמה משותפת של ד”ר טלי חתוקה מהמעבדה לעיצוב עירוני ופרופ’ ערן בן-יוסף מהמחלקה ללימודי עיר ותכנון במכון הטכנולוגי של מסצ’וסטס (MIT), מתמקדת ביחסי גומלין בין ייצור, אנשים ומקומות, וממחישה כיצד העיר היא שחקן משמעותי בעיצוב המרחב התעשייתי ולהיפך, כיצד התעשייה משפיעה על חיי היום יום בעיר.

הזמנה לתערוכה Industrial Urbanism

קטלוג התערוכה Industrial Urbanism

אתר התערוכה Industrial Urbanism

התערוכה Industrial Urbanism: Places of Production תוצג בגלריה WOLK, בבית הספר לארכיטקטורה ותכנון במכון הטכנולוגי של מסצ’וסטס (MIT), בין התאריכים ה-5 בספטמבר ועד ה-19 בדצמבר. ב-27 באוקטובר ייערך סימפוזיון סביב הסוגיות העולות מן השינוי בשווקי העבודה והייצור, החידושים והפיתוחים הטכנולוגיים והצמיחה המחודשת של ערים ואזורים מטרופוליניים.