הרצאה | חזון לקרית גת 2025

“חזון לקרית גת בשנת 2025” הוא פרויקט משותף למעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב ולסטודיו לתכנון במחלקה לתכנון עירוני ב-MIT. הפרויקט מבקש לדמיין, לתכנן ולעצב סביבות מגורים בנות קיימא לישראל בשנת 2025. המחקר שנערך במסגרת הפרויקט בחן את אפשרויות הפיתוח של סביבות מגורים קיימות בעיר קרית גת וביקש לחשוב על העיר ועל מחדש.

וידיאו זה מציג דיון קבוצתי שנערך בנושא בינואר 2012 באוניברסיטת תל אביב.

פרטים נוספים על הפרויקט באתר “קרית גת 2025