צילום אוירי משנת 1984 המראה את שימושי הקרקע הבלתי שגרתיים.

צילום אוירי משנת 1984 המראה את שימושי הקרקע הבלתי שגרתיים.