יום עיון | היחידה למחקר תחבורה

שריינו את התאריך: היחידה למחקר תחבורה בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב בראשותו של ד”ר משה גבעוני מזמינים אתכם ליום העיון השלישי של היחידה, עם הרצאת אורח של הפרופסור קייאון קית’ האוואנג מהמחלקה להנדסה ועיצוב עירוני באוניברסיטת הונגיק, סאול, דרום קוריאה.

úåëðéú äëðñ