כנס | האם המרחב הציבורי ציבורי?

ד”ר טלי חתוקה תשתתף בכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה בנושא “גבולות וקהילות בישראל ובעולם הגלובלי” ב-18-19 בדצמבר 2013 . ד”ר חתוקה תיקח חלק בפנל “פרטיות במרחב המצולם” יחד עם ד”ר ברק אריאל מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, עו”ד ענבל רובינשטיין יו”ר פורום משפט חוקתי וזכויות אדם והסנגורית הציבורית הראשית לשעבר ופרופ’ מיכאל בירנהק מהפקולטה למשפטים מאוניברסיטת תל אביב.

ד”ר חתוקה תדון במרחב הציבורי ובשאלה “האם המרחב הציבורי ציבורי? “, ד”ר אריאל בשימוש במצלמות אישיות על ידי זרועות המדינה במרחב הציבורי, פרופ’ בירנהק ב”מחטף הפרטיות הגדול” וענבל רובינשטיין בהיעדרה של מסגרת משפטית להפעלתן של מצלמות מעקב.

תכנית הכנס