ב-4-5 ביוני ייערך כנס באוניברסיטת סן גוריון בנושא זהות ומרחב. הכנס יבחן מפרספקטיבות שונות את הזיקות שבין מקום לבין גורלות של יחידים, עדות וקהילות במרחב הישראלי. 

פוסטר מרחב וזהות סופי - להפצה