מאמר | איזה מחקר דרוש על מנת לתמוך במדיניות תחבורה?

ד”ר משה גבעוני, ראש היחידה למחקר תחבורה בחוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב, פרסם בשיתוף פעולה עם פרופ’ אריק ברון מאוניברסיטת אאלטו בפינלנד את מאמר הדעה “Six research routes to steer transport policy” בגיליונו האחרון של כתב העת המשפיע Natureבמאמרם טוענים השניים כי אסטרטגיות לתכנון ולמחקר תחבורה צריכות לאזן בצורה טובה יותר את יחסי העלות והתועלת של התנועה במרחב, וכי יש להיות ריאליסטיים ביחס להבטחות של טכנולוגיות תחבורה חדשות.

לחצו כאן לקריאת מאמר הדעה.