רשת טרגט. במידה רבה היא מייצגת את האחוז שנגדו מחו ה-99% בקיץ ההוא ב-2011 (צילום: Roadsidepictures, flickr.com)

רשת טרגט. במידה רבה היא מייצגת את האחוז שנגדו מחו ה-99% בקיץ ההוא ב-2011 (צילום: Roadsidepictures, flickr.com)