סמינר | כיצד מתכננים את הבלתי ניתן לתכנון?

אוניברסיטת בן גוריון תערוך סמינר בינלאומי בנושא “Planning the Un-plannable? Dealing With Urban Informalities”. הסמינר יעסוק בעמדות והפעולות של השדה התכנוני ביחס לפיתוח עירוני לא-מתוכנן (בלתי-פורמלי ו/או בלתי חוקי). את הסמינר ינהל אורן יפתחאל מאוניברסיטת בן גוריון, ופרופ’ ביש סניאל מהמחלקה ללימודי עיר ותכנון ב-MIT ירצה בו על “Informal Land Markets – Perspectives for Policy”. בפרספקטיבה הישראלית של סוגיה זו ידונו טליה מרגלית מאוניברסיטת תל אביב, יוסף ג’אברין מהטכניון, רחל קטושבסקי, טלי חתוקה מאוניברסיטת תל אביב ונורית אלפסי מאוניברסיטת בן גוריון.

הסמינר ייערך ביום רביעי, 18 בפברואר 2015, בין השעות 14:00-18:30, באוניברסיטת בן גוריון, בניין 72, חדר 250.

לפרטים נוספים על הסמינר