'רעבתנות' - מיצב המבטא את הדילול המתמשך במשאבי הסביבה ואת הריק הנותר לאחר התכלותם (הוצג בחלל המבואה של עיריית מודיעין, קנפו כלימור אדריכלים)

‘רעבתנות’ – מיצב המבטא את הדילול המתמשך במשאבי הסביבה ואת הריק הנותר לאחר התכלותם (הוצג בחלל המבואה של עיריית מודיעין, קנפו כלימור אדריכלים)