ראיון | מה בין טופוגרפיה לתכנון עירוני

מיפוי הטופוגרפיה העירונית הישראלית במדד חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הפנים מאיר את סוגיית הקשר בין התכנון העירוני לבין הטופוגרפיה הטבעית בישראל. בכתבה בעיתון גלובס התייחסה ד”ר טלי חתוקה להתעלמות התכנון והבינוי משיפוע המרקם העירוני והבדלי הגובה בתוך היישובים. חתוקה הדגישה את חשיבותה של הקומפקטיות לאורחות החיים בעיר, במישור ובהר, ועמדה על הקשר בין אזורים טופוגרפיים למצב הסוציו-אקונומי של תושביהם.

לקריאת הראיון המלא