“למה אנחנו מתכוונים, כשאנחנו אומרים דיור ציבורי?”, שאלה זו עמדה במרכז ראיון מיוחד שקיימה טלי חתוקה עם לורנס וייל, פרופסור לתכנון ערים ב-MIT, מחשובי החוקרים האמריקנים בתחום הדיור הציבורי. כחלק מהדיון על מגורים, דיור והתפקיד של השדה התכנוני בעיצובו, מתאר וייל את השינוי שחל במדיניות הדיור הציבורי בארצות הברית ואת החלפת השיח המצדד בדיור ציבורי בשיח המצדד בדיור בר השגה. הנפגעים העיקריים מהשינוי, טוען וייל, הם האזרחים מעוטי ההכנסה.

הראיון פורסם בגליון מיוחד של כתב העת “ביטחון סוציאלי”,  העוסק בנושא “הדיור הציבורי – המחדל והמאבק” בעריכת ארז צפדיה ואורלי בנימין. בין הכותבים בגיליון ניתן למנות את שלומית בנימין שכותבת על “אזרחות מודרת: המקרה של “חסרות הבית” הסמויות“, צבי ויינשטיין שכותב על הדיור הציבורי בישראל ופרויקט שיקום השכונות, רוני קאופמן על חסמים ומשאבים בהתארגנות אקטיביסטית של חסרי דיור בשכונת מצוקה: חקר מקרה של ההתנחלות במקלט ועוד. בנוסף, הגיליון מציג חומרים שנכתבו בידי פעילי מחאה, ובמיוחד פעילי צוות דיור ציבורי השותפים למאבק ואשר פועלם מתפרסם באופן קבוע בבלוג הדיור הציבורי.

.

לקריאת הגליון המלא, “הדיור הציבורי – המחדל והמאבק”