האזינו לראיון עם אדר’ מאפרת ברמלי  ברבע לעירוני, פינה שבועית של נטע אחיטוב בנושא עירוניות, בעקבות רשימה שכתבה לאורבנולוגיה בנושא משבר הדיור.