שולחן עגול | שילוב התעשייה במרחב העירוני

המעבדה לעיצוב עירוני פרסמה מסמך מדיניות המבקש לקדם סדר יום חדש לשילוב תעשיות במרחב העירוני בישראל. לאחרונה התקיים שולחן עגול ביוזמת מכון גזית-גלוב לחקר נדל”ן במרכז הבינתחומי הרצליה והמעבדה לעיצוב עירוני לדיון בנושא. מסמך המדיניות הוא המשך לספר “עיר-תעשייה“, תוצר של מחקר אמפירי שבחן את אזורי התעשייה בישראל, והוא מבקש להפוך חלק מהרעיונות בספר למתווה רעיוני. “הניסיון הוא לא רק להבין מה קורה באזורי התעשייה בישראל אלא גם לקדם סדר יום חדש תכנוני מעשי”, מספרת ד”ר טלי חתוקה.

לקריאת סיכום הדיון “שילוב התעשייה במרחב העירוני- האתגר של אזורי התעשייה בישראל

לקריאת מסמך המדיניות “גיבוש מדיניות ממשלתית לשילוב תעשייה במרחב העירוני

 לצפייה במצגת “עיר-תעשייה”