דו”ח מבקר המדינה בנושא: “ההיערכות הממשלתית ליישום טכנולוגיות מתקדמות ברשויות המקומיות – מיזם ערים חכמות”, פורסם אתמול. שמחנו לראות שהמחקר שלנו בנושא ערים חכמות: “העיר בעידן הדיגיטלי”,1 שימש רבות את כותבי הדו”ח. סוגיות של פרטיות, אבטח וסייבר ובעיקר הדגש שהצבנו בנושא של דיגיטציה ואי שוויון, ברמה הכלל ארצית והפנים עירונית. תהליכי דיגטציה הם מקור לחיסכון בזמן ומאשבים אך יש בהם גם להרחיב פערים בין קבוצות שונות באוכלוסייה.

לכתבה שסוקרת את הדו”ח וממצאיו בגלובס, דה מרקר.

  1. העיר בעידן הדיגיטלי, תכנון, טכנולוגיה, פרטיות ואי שוויון, עורכת: טלי חתוקה, מחברים: טלי חתוקה, מיכאל בירנהק, ערן טוך והדס צור, הוצאת אוניברסיטת תל אביב 2018