כריכת הגיליון המיוחד של של כתב העת Built Environment בעריכתן של ד”ר טלי חתוקה וד”ר כריסטינה מטוצי’