שכבת ביניים של פונקציות ציבוריות משמשת לחיבור פיזי-תוכני של המגורים והתעסוקה (מקור: נועם נוה ©)