"'בית העבדים' על האי גורה בתוך השטח המוניציפאלי של דקר בו רוכזו העבדים ערב חצייתם את האוקיאנוס האטלנטי. בעוד אדריכלות פרמננטית זו מזוהה עם המעמדות הגבוהים וחומריה יובאו, היא מהווה עדות ויזואלית לכוח העבודה האפריקאי הדומם, זה שנעלם מהתיעוד הארכיוני הרשמי" (צילום: באדיבות ליאורה ביגון)

“‘בית העבדים’ על האי גורה בתוך השטח המוניציפאלי של דקר בו רוכזו העבדים ערב חצייתם את האוקיאנוס האטלנטי. בעוד אדריכלות פרמננטית זו מזוהה עם המעמדות הגבוהים וחומריה יובאו, היא מהווה עדות ויזואלית לכוח העבודה האפריקאי הדומם, זה שנעלם מהתיעוד הארכיוני הרשמי” (צילום: באדיבות ליאורה ביגון)