הגליון האחרון של כתב העת Built Environment בעריכתה של ד”ר טלי חתוקה מוקדש ליחסים בין התעשייה והעיר בעולם הפוסט תעשייתי המאפיין את תחילת המאה ה-21. האם לאחר שנים של נתק תודעתי ופיזי, לאור השינויים הן בתהליכי הייצור והן בתכנון העיר, העתיד של הסביבה הבנויה טמון ביכולת לשוב ולאחד בין השניים?

את הרשימה המלאה על הגיליון ניתן למצוא באורבנולוגיה עירוניות תעשייתית: דינמיקה חדשה בין ייצור ופיתוח עירוני