גרינבוים (צילום: יואב מאירי)

גרינבוים (צילום: יואב מאירי)