שביל אופניים צילום: מאיר אלוויל)

שביל אופניים צילום: מאיר אלוויל)