שלטי חוצות מכסים בניינים (צילום: מאיר אלוויל)

שלטי חוצות מכסים בניינים (צילום: מאיר אלוויל)